Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Wy Lifestyle deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk probeert te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wy Lifestyle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, Facebook en mobiele site komen toe aan Wy Lifestyle of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie en reactiesvan derden
Wy Lifestyle is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website, door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. Dit geldt tevens voor uitlatingen of reacties via Social Media zoals Facebook.